0212 266 68 18 0533 218 61 58
Hızlı İletişim
0212 266 68 18 0212 266 68 00 info@haisiatour.com

Blog

Çin'de müzik
Tarihte bilinen en eski müziğin Çin müziği olduğu bilinmektedir. Ve yine araştırmalar gösteriyor ki; 4000 yıllık geçmişi olan Çin müziğine saray ve tapınaklarda önemli ölçüde yer verilmiştir. Yer ve gök arasındaki uyumu yansıtması gerektiğine inanılan Çin müziğinin amacı halkı eğitmek, onlara iyi ve yüce duygular aşılamaktı. Çinliler müziğin kalpten doğduğuna ve evrenin bir imgesi olduğuna inanmıştır.
 
 
Çin’de müziğin, insan davranışlarını, yaşayış biçimlerini ve inançlarını etkilediği de düşünülmüştür. Müzik aynı zamanda, yönetimin ve düzenin temeli sayılmıştır. Öyle ki, ses perdelerinin yeniden düzenlenmesi, her yeni imparatorun ilk yaptığı işlerin başında gelmiştir. 
 
Bambu borularını kuş sesleri olarak akort eden Çin Mitolojisindeki efsanevi müzik kurucusu Ling Lun’dur. Hanedanlık Dönemi (MÖ.1122-1911) İmparatorluk Müzik Bürosu, ilk olarak Qin Hanedanlığı Döneminde kurulan, İmparator Han Wu Di (M.Ö 140-87) tarafından oldukça yaygınlaştırıldı. Bilinen en eski yazılmış Müzik Konfüçyus’a adanan Youlan veya The Solitary Orchid (Yalnız Orkide)dir.
 
Antik Çin’de müzik devletin armonisinin ve uzunluğunun merkezi olmasına rağmen müzisyenlerin pozisyonları ressamlardan oldukça düşüktü. Hemen hemen her imparator halk şarkılarını ciddiye alırlar, halkın popüler iradesini incelemek için memurlarını gönderip, bu şarkıları toparlayıp koleksiyon yaparlardı.
 
Konfüçyüsçü Klasiklerden biri olan Shi Jing (Şiirin Klasiği) MÖ.800 ve yaklaşık MÖ. 400 e kadar uzanan halk şarkıları içeriyordu. Geleneksel Çin Müziği solo olarak ya da telli ve yaylı çalgılar, flüt ve çeşitli ziller, gonglar ve davullardan oluşan küçük orkestralarla çalınır. Ölçeği pentatoniktir. Bambu boruları ve qin pentatoniklerden olan en eski müzik aletleri olarak bilinir. Çin’de müzik aletleri yapılmış olduğu maddeye dayanarak geleneksel olarak kategorilere ayrılırlar: hayvan derisi, sukabağı, bambu, tahta, ipek, toprak/kil ve taş. Çin orkestraları, geleneksel olarak telli çalgılar, üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar ve perküsyon-vurmalı çalgılardan oluşur.
 

Müzik Aletleri

Telli Çalgılar: Konghou, Rewapu, Ruan, Jiaye qin, Houbusi, Dongbula, Liuqin.
Yaylı Çalgılar: Gaouhu, Erhu, Banhu, Niutuiqin, Matouqin, Leiqin.
Üflemeli Çalgılar: Xun, Huluxiao, Sheng, Flüt, Xiao, Guangzi, Xibili, Houguan.
Perküsyon Çalgılar: Santur
Çok Parçalı Üflemeli Çalgılar: Kouxian.
Vurmalı Çalgılar: Qing, BianZhong, Gong, Davul.
 
Günümüzde Çin Müziği bir yandan çağdaş formlarda gelişmeye devam ederken, diğer yandan da geleneksel zengin bir miras olmaya devam etmektedir.