0212 266 68 18 0532 230 25 79
Hızlı İletişim
0212 266 68 18 0212 266 68 00 info@haisiatour.com

VİZE

REZERVASYON TALEP FORMU
UÇAK
VİZE
OTEL
Gidiş Tarihi
Dönüş Tarihi
Hava Yolu Tercihiniz
1. YOLCU BİLGİLERİ
Yolcu Sayısı:
Cinsiyetiniz:
Sınıf Seçimi:
İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Gitmek İstediğiniz Ülke
Kişi Sayısı
Vize Türü
İletişim Bilgileri
Konaklamak İstediğiniz Otel İsmi
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Kategori
Tek Kişilik Oda Sayısı
:
Çift Kişilik Oda Sayısı
:
İlave Yatak Sayısı
:
İletişim Bilgileri

Bulgaristan Ticari Vize İçin Gerekli Evraklar

1. Pasaport (Seyahat dönüş tarihinden sonra en az 6 ay geçerliliği olmalı, vizenin basılması için en az 2 boş sayfası bulunmalı ve pasaport son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olmalıdır. Pasaport ile birlikte kişisel bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopilerinin de evraklar içine ilave edilmesi gerekir.)

NOT: Vize başvurusunu olumlu yönde etkileyebilmesi için önceki yurt dışı seyahatlerine ait eski vizelerin sunulması tavsiye edilir. Eski pasaportta bulunan kişisel bilgilerin, işlem yapılmış sayfaların ve özellikle eski vizelerin fotokopilerinin, vize evraklarına eklenmesi vizenin daha kısa sürede onaylanmasına yardımcı olabilmektedir.

 

2. Bulgaristan Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz, okunaklı ve başvuru dosyasındaki evrakları destekleyici bir şekilde doldurulmalıdır.)

NOT: Bulgaristan Ticari Vizesi başvurularında sunulacak evraklar, Bulgaristan Konsolosluğu’nun ve Bulgaristan Büyükelçiliği’nin talep ettiği şekilde sıralanmalıdır. Ticari Vizesi talebi ile konsolosluğa hitaben yazılan Bulgaristan Ticari Vize Başvuru Dilekçesi, açık ve net ifadeler içermelidir. Bulgaristan Vize Başvuru Formu bizzat başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru formunda başvuru sahibinin iletişim bilgileri yer almalıdır. Ticari vize başvuru işlemleri için ibraz edilen resmi belgeler, son 30 gün içerisinde temin edilmiş olmalıdır.

 

3. Biyometrik Fotoğraf Bulgaristan Konsolosluğu, Ticari Vize başvurusu için kullanılacak fotoğraf 35 x 45 mm ölçülerde ve fotoğraftaki yüzün yüksekliği, çenenin en alçak noktasından başın en üst noktasına (saç dahil) kadar, 25 ila 35 mm arasında konumlanmasını ve fotoğrafın zemini açık gri olarak belirlemiştir. Parlak veya raster kağıt üzerine basılmış fotoğraflar geçersizdir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet biometrik renkli fotoğraf kabul edilmektedir. Fotoğrafta kişi, başörtüsü takamaz. Ancak her iki kulak ve saçın 1 cm’sini görünür olması halinde başörtüsüne izin verilmektedir. Dini sebepler haricinde başı örten şapka, bere, gözlük  gibi aksesuarlar yüzün net görülmesini engellemesi nedeniyle fotoğraf çekiminde takılması  istenmez. 

 

Dikkat: Fotoğraf, daha önce pasaportta yer alan başka bir vizenin alınması sırasında kullanılmamış olmalıdır.

 

4. Bulgaristan Ticari Vize Davetiyesi ve Davet Mektubu (Bulgaristan’dan gönderilmesi gereken belgeler)

 

-Ticari Davetiye: Bulgaristan’da çalışılan firma tarafından, yabancılar şubesinden alınmaktadır. 

-Davet Yazısı: Bulgaristan'daki şirketin, antetli kağıdına, Ticaret Odası’ndan onaylatılmış şekilde sunulmalıdır. Bulgaristan Konsolosluğu, resmi evrakların faks ve fotokopi nüshalarını Bulgaristan Ticari Vize başvurusu için onaylamamaktadır.

Not: Başvuru yapılan davetiyenin üzerine konsolosluk yetkililerinin kaşe vurması nedeniyle evrak bir daha kullanılamaz.

 

5. Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

 

-Bulgaristan Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Şirket Banka Hesabında; seyahat harcamalarının karşılığı bakiyenin EURO/TL veya USD  olarak görmelidir. 

-Bulgaristan Ticari Vize işlemleri için başvuru sahibinin son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü; bankanın imzası, kaşesi ve  Bankanın İmza Sirküleri ile birlikte sunulacak olup son 15 gün içinde alınmış olmalıdır.

-Bulgaristan Ticari Vize işleminde bulunacak kişi bir yere bağlı çalışıyorsa; son 3 aylık maaş bordrolarının aslı, bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

-Ayrıca, Bulgaristan Ticari Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

 

6. İş/Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

 

-Bulgaristan Ticari Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgelerin orijinalleri; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

-Bulgaristan Ticari Vize için müracaatta bulunan  kişi Çalışan ise; Bulgaristan Konsolosluğu’na hitaben, antetli kağıda Kurum/Şirket İzin Belgesi - pozisyonu, ticari seyahatin amacı ve nedeni, görevi, işe devam taahhüdü gibi bilgileri içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. 

-Varsa, bağlı bulunduğu kurumdan Görev Kimlik Kartı’nın aslı.

-Bulgaristan Ticari Vize talebinde bulunan kişi Şirket Sahibi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesinin kopyası ve vergi levhası.

 

-Bulgaristan Ticari Vize başvusu yapan kişi Emekli ise; Emeklilik belgesi

 

7. Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini ibraz eden belgeler

 

-Ticaret Sicil Gazetesi veya Sicil Kaydı (Bulgaristan Ticari Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.)

-İmza Sirküleri fotokopisi (Bulgaristan Ticari Vize işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması zorunludur.)

-Vergi Levhası (Şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.)

-Faaliyet Belgesi (Son 3 ay içerisinde bağlı bulunulan ilin Ticaret Odasından çalışan şirket adına düzenlenmiş resmi belge)

-Bulgaristan’da Bulgar-Türk ortaklığındaki şirketlere sahip /çalışan ve iş amacıyla sık sık Bulgaristan’ı ziyaret eden başvuru sahipleri, seyahatlerini bu ticari içerikli sebebe dayandıracak belgeleri sunmaları gerekmektedir.

-Bulgaristan Ticari Vize başvuru sahibinin Bulgaristan’da şirket ortaklığı bulunuyorsa; Bulgaristan ile iş ilişkilerinizi ispatlayan anlaşma, sözleşme, gümrük beyannamesi fatura vb. gibi belgeler:

-Bulgaristan’da kurulu firmanın Faaliyet Belgesi (agentsiya na spisvaniyata Udostovorenie),

-Borcu yoktur kağıdı (lipsa na zadaljenie),

-Bulgaristan’da başvuru sahibi adına faturalar ( son 6 aylık),

-Bulgaristan’da Banka Hesap Dökümü,

-Bulgaristan’da ikamet edilen evin Kira Kontratı sunulmalıdır.

 

8. Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

 

-Bulgaristan  Ticari Vize işlemlerinde başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemelidir. 

-Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı; (şirket adına ise isme verilmiş noterden onaylı vekaletname) Bulgaristan veya Turing’ten alınmış uluslararası yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

-Bulgaristan Ticari Vizesi için hotel rezervasyonu: Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği vize başvurusunda sunulacak hotel rezervasyonlarının konfirme edilmiş (onaylanmış) olmasını talep etmekte ve vize başvuru işlemlerini değerlendirme sürecinde söz konusu otelleri arayarak rezervasyonları teyit etmektedir. İnternet aracılığı ile yapılan geçici, göstermelik otel rezervasyonları tespit edildiği takdirde, yapılan vize başvurusunun reddedilmesine yol açmaktadır.

 

9. Seyahat Sağlık Sigortası

 

-Bulgaristan Ticari Vizesi başvurusunda bulunan kişiler, seyahat sağlık sigortalarını talep ettikleri Bulgaristan vizesi süresinden daha uzun bir dönemi kapsayacak şekilde kestirmelidir. (Örneğin: Bulgaristan Konsolosluğu ya da Bulgaristan Büyükelçiliği’nden 30 gün geçerli 10 gün konaklamalı vize talebinde bulunan kişiler, Seyahat Sağlık Sigortalarını 30 günlük yaptırmalıdır. Diğer durumlarda çoğu Bulgar vizesi 6 gün geçerli, 6 gün konaklamalı verilmektedir.

-Bulgaristan Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Bulgaristan’da kalış süresini kapsayan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası. 
 

DİKKAT ! Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir, başvuru sahibini görüşme için çağırabilir ve herhangi bir açıklama yapmadan reddetme hakkına sahiptir. Hiç bir durumda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmez.

 


 

Bulgaristan Ticari Vizesi ile ilgili Uyarılar

 

-Bulgaristan Ticari Vizesi ile ilgili kararlar konusunda yetkili merciiler; Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği’dir. Bulgaristan Ticari vizesi başvurularında destek alınan aracı kurumların Bulgaristan Ticari vizesine ilişkin kararlar üzerinde hiçbir yetkisi bulunmamaktadır.

-Bulgaristan’a araç ile seyahat edilmesi durumunda yeşil sigorta ve uluslararası ehliyet yaptırılmalıdır. Bu iki belgeye sahip olmayan kişilerin ve araçların Bulgaristan sınır kapısından geçmesi mümkün değildir. 

-Türkiye oturum izni sahibi yabancı ülke vatandaşları Türkiye’den yapacakları Bulgaristan Ticari Vizesi başvuruları doğrudan Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Bulgaristan Büyükelçiliği’ne yapabilirler.

-Ülkesinde Bulgaristan temsilciliği bulunmayan kişiler, Bulgaristan Ticari vizesi başvurularını kendilerine en yakın ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan temsilciliğine yapabilirler. Örneğin: Irak ve Suriye vatandaşları Bulgaristan vizesi başvurularını Türkiye’de bulunan Bulgaristan temsilciliklerinden yapabilirler. 

 

Vize Red edilme durumunda

 

-Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği ret ile sonuçlanmış vizelerin harç bedellerini iade etmemektedir. Banka’ya yatırılan Bulgaristan Ticari Vizesi Harç Bedeli tek kullanımlıktır. Bu ücretin geri iadesi talep edilemez. Ayrıca vize başvurularında kullanılan evrakların da geri iadesi söz konusu değildir.

-Dolayısıyla, Bulgaristan vizesine yapılan her başvuru için yeniden evrak hazırlanması ve yeniden harç yatırılması gereklidir. Ayrıca, daha önce Bulgaristan vizesi almış olmak bu vizenin tekrar alınabileceği anlamına gelmemektedir.

 

Bulgaristan’a giriş

 

-Bulgaristan Ticari vizesi almış olmak, Bulgaristan’a giriş yapma garantisi vermemektedir. Bulgaristan sınır girişlerinde görev yapan memurlar ve polis kişilerin ülkeye girişine izin vermeme hakkına sahiptir.

-Bulgaristan Ticari Vizesi ya da Schengen vizesi ile Bulgaristan hava ya da kara sınır kapılarından giriş yaparken geçerli Hotel rezervasyonu, Seyahat Sağlık Sigortası ve seyahat harcamalarının nasıl karşılanacağı sorulabilir ve sunulan otel rezervasyonu teyit edilmek istenebilir. Bu nedenle Bulgaristan’a giriş yapacak kişiler, söz konusu belgelerin birer kopyasını yanında taşımalıdır. 

-Schengen ülkeleri, 2014 Eylül ayında parmak izi uygulamasına geçmiştir. Bu çerçevede Schengen Bölgesi’ne seyahat edecek kişilerden parmak izi alınarak VIS kaydı tutulmaktadır. Verilen parmak izi 5 yıl içinde yapılacak Schengen vizesi başvurularında (ististani durumlar hariç) geçerli olmaktadır. Bulgaristan Avrupa birliği ülkesi olmasına karşın Schengen Bölgesi’ne üye değildir. Schengen vizesi ile Bulgaristan’a girilebilir. Ancak Bulgaristan vizesi ile Schengen ülkelerine seyahat edilemez. Bulgaristan Ticari Vizesi ile sadece Bulgaristan sınırlarında seyahat edilebilir.

-Schengen vizesi ile Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerine vizesine sahip oldukları ülkeden başlamak zorundadır. Schengen kuralları uyarınca Schengen vizesi ile yapılacak seyahatler vizesine sahip olunan Schengen ülkesinden başlamak zorundadır. Bu kurala uyan kişiler Schengen vizesi ile Bulgaristan’a turistik, ticari ya da transit seyahatte bulunabilir ve geçerli Schengen vizesinin süresi kadar konaklama yapılabilir.

 

Bulgaristan Ticari Vizesinin süresini düzeltmek

 

-Bulgaristan konsolosluğu tarafından verilen ticari vizenin süresinin planlanan Bulgaristan seyahatinden daha kısa olması ya da vize başvurusunda sunulan otel rezervasyonu, uçak bileti ve vize başvuru formunda yer alan tarihlerin uyuşmaması durumunda, Bulgaristan Konsolosluğu’na, Bulgaristan Büyükelçiliği’ne ya da Vize Başvuru Merkezi’ne sürenin düzeltilmesi talebi ile başvuru yapılabilir.

Örneğin; 5 günlük hotel rezervasyonu ve uçak bileti var ve Bulgaristan’a konsolosluğundan 3 günlük vize çıktıysa, düzeltme talebinde bulunulabilir. Ancak Bulgaristan konsolosluğuna 5 günlük hotel rezervasyonu ile başvuru yapılmış ve 8 günlük Ticari vize talep edilmiş ise, Bulgaristan Konsolosluğu ya da Bulgaristan Büyükelçiliği yeni bir Ticari vize başvurusu yapılması talep edebilir.

 

► Diğer başvurularınıza ait gerekli evrak listesine ulaşmak için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 


 

Bulgaristan Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar

1. Pasaport Bulgaristan Turistik Vize başvurularında kullanılan pasaportlarda aranan özellikler; Bulgaristan seyahatinden dönüş sonrasında en az 6 ay geçerlilik süresi aranmaktadır. Pasaporta vizenin basılması için en az 2 boş sayfaya sahip ve son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olmalıdır. Pasaportun aslı ile birlikte kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi kabul edilmektedir. Uzatılmış pasaportlar ve eski (mavi) pasaportlar vize başvurusu için kabul edilmemektedir. 


NOT: Önceki yurtdışı seyahatlerine dair (son 5 yıl) alınmış vizelerin sunulması başvuru sürecini olumlu etkileyebilecek bir durum olduğundan ibraz edilebilirler. Eski pasaportta bulunan kişisel bilgilerin, işlenmiş sayfaların ve özellikle eski vizelerin fotokopilerinin, Bulgaristan Konsolosluğu’na vize müracaatında hazır bulunması vizenin daha kısa sürede işlenmesine yardımcı olabilmektedir.

 

2. Bulgaristan Vize Başvuru Formu Bulgaristan vize başvuru formu Bulgaristan Konsolosluğunun vize başvuru sahibinin kimliği ve seyahat planına dair detaylı bilgi almak amacıyla Konsolosluk vize yetkilileri tarafından oluşturulmuş bir formdur. 
Bulgaristan vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve seyahat nedenini beyan eden belgelerle birbirini desteklemesi önemlidir. Bulgaristan vize başvuru formu başvuru sahibinin ıslak imzasını ve başvuru tarihini içermelidir.


NOT: Bulgaristan vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Bulgaristan vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır. Reşit olmayan kişi sadece ebeveynlerinden birinin koruması altında ise, bu gerekliliği gösteren belge eklenmelidir. 

 

3. Biyometrik Fotoğraf Bulgaristan vize başvurularında kullanılacak biometrik fotoğrafın teknik özellikleri;  0.12-0.20 kalınlık ve düz bir yüzeye sahip mat materyal üzerine bastırılmalıdır. Parlak veya raster kağıt üzerine bastırılmış fotoğraflar geçersiz kabul edilmektedir. 35 x 45 mm ölçülerde ve fotoğraftaki yüzün yüksekliği, çenenin en alçak noktasından başın en üst noktasına (saç dahil) kadar, 25 ila 35 mm arasında ve fotoğrafın zemini açık gri olmalıdır. Fotoğraf yüzü gizleyecek giysileri içermemelidir. Bununla birlikte her iki kulak ve saçın 1 cm’sini görünür olması halinde başörtüsüne izin verilmektedir. Dini sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet biometrik fotoğraf ibraz edilmelidir.

 

4. Aile Nüfus Kayıt Örneği Bulgaristan Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Türkiye’de yaşayan ailesi ile bağlarını beyan eden belgeyi; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini de içerecek şekilde görmelidir.

 

5. Bulgaristan Turist Vizesi Başvuru Dilekçesi Bulgaristan Turistik Vizesi başvurularında sunulacak Bulgaristan turist vizesi için gerekli evraklar, Bulgaristan Konsolosluklarının ve Bulgaristan Büyükelçiliği’nin talep ettiği şekilde sıralanmalıdır. Bulgaristan Turistik Vizesi talebi ile konsolosluğa hitaben yazılan Bulgaristan Turist Vizesi Başvuru Dilekçesi, açık ve net ifadeler içermelidir. Bulgaristan Vize Başvuru Formu bizzat başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru formunda başvuru sahibinin iletişim bilgileri yer almalıdır. Bulgaristan vizesi başvuru işlemleri için ibraz edilen resmi belgeler, son 30 gün içerisinde temin edilmiş olmalıdır.

 

6. Banka Hesap Cüzdanı Bulgaristan vize başvurusunda sunulan banka hesaplarında Bulgaristan’da kalınacak her günkü masraflarınızı karşılayacak miktarda bakiye gösterilmelidir (örneğin günlük 100 Euro otele ödeyeceksiniz ve 50-100 Euro arası gündelik harcamalarınız olması durumunda 15 günlük vize istiyorsanız, 2000-3000 Euro arası bakiyeyi Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği, hesabınızda görmek ister). Turistik Vize başvurusunda bulunan kişiler banka hesaplarında gösterdikleri paranın kaynağını gösterir belgeler de sunmalıdır. Bulgaristan vizesi başvurusunda sunulan Banka Hesap Cüzdanı son 15 gün içinde alınmış olmalıdır (Başvuruda bulunan kişiler, şirket sahibi ise, imza sirküleri ile birlikte şirket hesabını sunabilir.) Bulgaristan vizesi başvurusunda gösterilen banka hesaplarında ne kadar yüksek meblağlarda hareket olsa da, hesabın son bakiyesine bakılır. Hesaptaki mevcut bakiyenin seyahat masraflarını karşılayacak miktarda olması gerekir. Bulgaristan vize işlemleri için kullanılacak banka hesap cüzdanının internet çıktısı kabul edilmemekle birlikte banka hesap cüzdanı veya bankadan alınmış ıslak imzalı ve bankanın imza sirküsünün bulunduğu evrakları Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği talep edebiliyor. 

NOT: Bulgaristan’a 2 gün seyahat edecek kişinin banka hesabında 200 Euro ile başvuru yapmaması önerilir. Ek olarak, Bulgar vize başvurusunda bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru dosyasına eklenebilir.

 

Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

 

Bulgaristan Turistik Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgeler sunulmalıdır.

 • Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onay Belgesi - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Varsa, bağlı bulunduğu kurumdan Görev Kimlik Kartı’nın aslı.
 • Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin ticaret odası kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesinin kopyası ve vergi levhası.
 • Vize başvurusunda bulunan kişi öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği. 
 •  Başvuru sahibi öğrenci ve reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli izin belgesi (Muvafakatname); ebeveynlerden biri çocuğa refakat ediyor olsa da hazırlanmalıdır.
 • Başvuru sahibi Çiftçi ise;  Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi. 
 • Başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı ya da Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.  

Başvuranın veya Sponsorun Bağlı Bulunduğu Şirketin Resmi Kimliğini Gösterir Belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi: Turist vize başvurusunda bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve unvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.
 • İmza Sirküleri fotokopisi: Bulgaristan turist vize bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması zorunludur.
 • Vergi Levhası: şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.
 • Faaliyet Belgesi: 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Vize başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemesi tavsiye olunur. 

 • Turist vizesi için otel rezervasyonu: Bulgaristan Konsolosluğu ve Bulgaristan Büyükelçiliği vize başvurusunda sunulacak hotel rezervasyonlarının konfirme edilmiş  olmasını talep etmekte ve vize başvuru işlemlerini değerlendirme sürecinde söz konusu otelleri arayarak rezervasyonları teyit etmektedir. İnternet aracılığı ile yapılan geçici, göstermelik otel rezervasyonları tespit edildiği takdirde, yapılan vize başvurusunun reddedilmesi olasılığı vardır. 
 • Bulgaristan seyahat sağlık sigortası: Bulgaristan Turistik Vize başvurusunda bulunan kişiler, seyahat sağlık sigortalarını talep ettikleri Bulgaristan vize süresinden daha uzun bir dönemi kapsayacak şekilde yaptırılmalıdır (Örneğin: Bulgaristan Konsolosluğu ya da Bulgaristan Büyükelçiliği’nden 30 gün geçerli 10 gün konaklamalı vize talebinde bulunan kişiler, Seyahat Sağlık Sigortalarını 30 günlük yaptırmalıdır. Diğer durumlarda çoğu Bulgar vizesi 6 gün geçerli, 6 gün konaklamalı verilmektedir. Bulgaristan vize başvurusunda bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Bulgaristan’da kalış süresini kapsayan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.